Chi tiết dự án
ICON 56 - BẾN VÂN ĐỒN

CĐT: Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Địa ỐC Nova.

Quy mô: 25 tầng trên diện tích khu đất 2.994 m2

Năm thực hiện: 2014