Chi tiết dự án
EASTIN EASY NHA TRANG - TIÊU CHUẨN 4 SAO

CĐT: CTCP Ô Tô Điện Máy Nha Trang

Quy mô: tư vấn thiết kế toàn bộ hệ thống MEPF cho khách sạn tiêu chuẩn 4 sao, 16 tầng và 1 hầm với diện tích xây dựng 1.985 m2

Năm thực hiện: 2016