Chi tiết dự án
Chung cư cao cấp Green Bay Premium

CĐT: BIM Group

Quy mô: chung cư cao cấp 24 tầng trên diện tích 8.150 m2 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Năm thực hiện: 2016