Chi tiết dự án
CHUNG CƯ ANH TUẤN

CĐT: Công ty TNHH Xây Dựng – Kinh Doanh Nhà Anh Tuấn

Quy mô: 520 căn hộ với GFA 48.930,35m2

Năm thực hiện: 2010