Chi tiết dự án
Chợ 19-12

CĐT: CT TNHH Thủ Đô II

Quy mô: 4 tầng hầm, 1 tầng bán hầm, 1 tầng lửng, 12 tầng lầu, 1 tầng kỹ thuật, 1 tầng áp mái và tầng mái với tổng diện tích sàn xây dựng là 9.530 m2

Năm thực hiện: 2010