Chi tiết dự án
BỆNH VIỆN SHING MARK

CĐT: Công ty cổ phần Bệnh Viện Shing Mark

Quy mô: 9 tầng bao gồm: khối tổng thể, khối phức hợp, khối nội trú, khoa nhiễm, khoa lưu trữ thân nhân, các khối dịch vụ và kỹ thuật, khoa giải phẫu với diện tích xây dựng 162.270 m2

Năm thực hiện: 2015