Chi tiết dự án
Bệnh viện điều dưỡng & phục hồi chức năng Cà Mau

Mars Corp. đảm nhận vai trò thiết kế tất cả các hạng mục cơ điện cho bệnh viện với một trệt, một tầng lầu trên diện tích 4ha

Chủ đầu tư: BQLDA Văn Hóa Xã Hội Tỉnh Cà Mau

Quy mô: 02 tầng với diện tích xây dựng 5.281,40 m2

Hoàn thành: 2014