Chi tiết dự án
BẢO TÀNG TP HCM - CẢI TẠO & NÂNG CẤP

CĐT: Bảo tàng TP HCM

Quy mô: 2ha

Năm thực hiện: 2016